logo
Team
Team Members

SAS Certified Data Scientist

 • Jamaliah Jaafar Jamaliah Jaafar
 • Mazreha Ya'akub Mazreha Ya'akub
 • Nur Aziha Mansor Nur Aziha Mansor
 • N. Rajkumar A/L V. Nagarethinam N. Rajkumar A/L V. Nagarethinam
 • Mior Norazman Mior Daud Mior Norazman Mior Daud
 • Wan Ahmad Ridhuan Wan Jaafar Wan Ahmad Ridhuan Wan Jaafar
 • Veronica S.Jamilat Veronica S.Jamilat
 • Tengku Noradilah Tengku Jalal​ Tengku Noradilah Tengku Jalal​
 • Wan Mohd Haffiz Mohd Nasir Wan Mohd Haffiz Mohd Nasir
 • Cik Mazliana Mustapa Cik Mazliana Mustapa
 • Puan Nurulhuda Abdul Samarudin Cik Nur Hurriyatul Huda
 • Puan Faiza Rusrianti Tajul Arus Puan Faiza Rusrianti Tajul Arus
 • Puan Wan Aznie Fatihah Puan Wan Aznie Fatihah
 • Encik Ahmad Najmi Ariffin Encik Ahmad Najmi Ariffin
 • Puan Noradilah Adnan Puan Noradilah Adnan
 • Puan Wan Syakirah Puan Wan Syakirah
 • Puan Nur Fathin Mohd Khalil Puan Nur Fathin Mohd Khalil
 • Encik Mohammad Illyas Sidik Encik Mohammad Illyas Sidik